Jdi na obsah Jdi na menu
 


měření

16. 7. 2013

 

 Výňatek z  Národního dostihového  a coursingového řádu
 
1.4 Měření výšky vipeti, italští chrtíci
Měření v kohoutku u vipetů a italských chrtíků lze provádět po dosažení věku nejméně 12 měsíců. Pokud jsou při měření psů mladších 24 měsíců výsledky vyšší než:
 
· 49 cm u vipetů psů
· 47 cm u vipetů fen
· 37 cm u italských chrtíků
   
musí být pes přeměřen před začátkem dostihové/coursingové sezóny, která následuje po dovršení 2 let věku psa. Výsledek tohoto měření musí být zapsán do licenční karty.
 
Pokud majitel přeměření psa neumožní, licence pozbývá platnosti a ČMKU prostřednictvím Dostihové a coursingové komise (dále jen DaCK) ji stáhne.
 
Měření výšky v kohoutku se provádí a potvrzuje v termínech určených Dostihovou a coursingovou komisí, a to pouze prostřednictvím oprávněných rozhodčích, následovně:
 
1. Věk psa pro měření jeho výšky se řídí ustanovením v odstavci 1.4.2 a 1.5 výše.
 
2. Pes musí být při měření v klidu. Musí stát na hladké a neklouzavé podložce nebo dostatečně velkém stole. Pes se předvádí se správně úhlenými končetinami a přirozeně zvednutou hlavou (hrdlo psa nesmí klesnout pod úroveň vrcholu kohoutku).
 
3. Mezi měřeními se musí pes minimálně dvakrát rozpohybovat na zemi. Psa si vede jeho majitel nebo majitelem pověřená osoba (psovod). Rozhodčí mohou psa nově postavit pouze se souhlasem majitele/psovoda.
 
4. Měření lze provést, když pes zaujme správný postoj. Měří se na hrotech lopatek nebo na trnovém výběžku obratlů, pokud tento přečnívá hroty lopatek. Pokud nelze postavit psa do správné pozice, měření se přeruší a je prohlášeno za neplatné.
 
5. Měřicí zařízení je pevné a může být opatřeno elektronickým čidlem. Musí být umístěno na dvou nohách umožňujících naměření pravdivých a snadno čitelných hodnot.
 
6. Rozhodčí odpovědné za měření psa a zapisovatele určuje pořadatelský národní svaz. Tito rozhodčí ani zapisovatelé nesmějí být chovateli či majiteli měřeného psa.
 
7. Komise odpovědná za měření se skládá ze dvou rozhodčích a jednoho zapisovatele. Rozhodčí se při měření střídají. Zapisovatel dohlíží na správný způsob měření a zaznamenává jeho výsledky.
 
8. Pes se měří šeskrát. Do dokladu psa je zapsána nejčastěji zjištěná míra. Jednotlivá měření se zapisuji do protokolu, který na závěr podepíše měřící komise a majitel psa. Je-li zjištěná míra hluboce pod maximální povolenou výškou, může komise na základě jednotného rozhodnutí měření ukončit po čtvrtém pokusu a zjištěné výsledky zaznamenat do dokladu psa. Vznikne-li po šesti měřeních situace, kdy tři výsledky bylo pod míru a tři nad míru, provede se měření sedmé, které je jako definitivní a správné zaneseno do dokladu psa.
  
9. Konečný výsledek měření může do dokladu psa (licence) zanést pouze osoba či komise pověřená ČMKU prostřednictvím DaCK. 
 

 

 Maximální povolená výška v kohoutku u vipetů:
·  51 cm u psů
·  48 cm u fen
  Maximální povolená výška v kohoutku u italských chrtíků:
·  38 cm
 
V případě, že pes/fena  přesahuje tuto výšku je zařazen/a do kategorie sprinter - národní kategorie, kde pes/fena na národní úrovni může získat čekatelství CACT a k tomu příslušné tituly
Od  roku 2016 smí mít  vipet maximálně  5 cm nad stanovenou výšku a italský chrtík 3cm nad stanovenou výšku. Pokud je vyší dostihovou licenci nedostane.
 
 

 

PortrétPoslední fotografie


Statistiky

Online: 1
Celkem: 78568
Měsíc: 2011
Den: 93